Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů - přehled

Obecné informace
 
Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou všechna data, která vás mohou osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
 
Sběr dat na této webové stránce
 
Kdo je zodpovědný za sběr dat na této stránce?
 
Zpracování dat na této stránce provádí provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži této webové stránky.
 
Jak shromažďujeme Vaše údaje?
 
Vaše údaje budou shromažďovány jednak tím, že nám je sdělíte. zde se může jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.
 
Další údaje se shromažďují automaticky při návštěvě webu prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránek). Shromažďování těchto informací probíhá automaticky, jakmile navštívíte naši webovou stránku.
 
Na co používáme Vaše údaje?
 
Část údajů se shromažďuje k zajištění bezchybného poskytování webové stránky. 
Jiné údaje mohou být použity k analýze chování uživatelů.
 
Jaká práva máte ohledně Vašich údajů?
 
Máte kdykoli parvo na získání bezplatné informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i v případě dalších otázek týkajících se ochrany dat, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Kromě toho máte právo na stížnost k příslušnému dozorčímu úřadu.
 
Kromě toho máte parvo za určitých okolností požádovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.
 

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

 
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů, jakož I podle tohoto prohlášení o ochraně dat.
 
Používáte-li tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, kterými můžete být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaká data shromažďujeme a k čemu je využíváme. Rovněž vysvětlují, jak a za jakým účelem se to děje. 
 
Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.
 
Odkaz na odpovědný subjekt
Odpovědný subjekt zpracovávající údaje na tomto webu je:
NATIVEL s.r.o.
Jaroslav Jedlička
J. Dundra 408 273 03 Stochov Czech Republic
 
Telefon: +420 312 651 005
E-Mail: nativel@nativel.cz
 
Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).
 
Zrušení Vašeho souhlasu se zpracováním údajů
 
Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu nám postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděná až do momentu odvolání zůstává odvoláním nedotčena.
 
Právo na odvolání proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a pro účely přímého marketingu (článek 21 GDPR)
POKUD JSOU ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE KDYKOLI PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT. POKUD VZNESETE NÁMITKU, PŘESTANEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (OPATŘENÍ PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).
 
POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE  PRÁVO VZNÉST KDYKOLI NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU; TOTO PLATÍ ROVNĚŽ PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S TAKOVÝM MARKETINGEM. POKUD PODÁTE NÁMITKU, NEBUDOU NÁSLEDNĚ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).
 
 
Právo na stížnost k příslušnému dozorčímu úřadu
 
V případě porušení GDPR mají dotyčné osoby právo podat stížnost k dozorovému úřadu, zejména v členském státě obvyklého pobytu, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Právo podat stížnost se nedotýká žádných jiných správních nebo soudních opravných prostředků.
 
Právo na přenositelnost dat
 
Máte právo údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy, ve standardním strojově čitelném formátu převzít nebo předat třetí straně. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v technicky proveditelném rozsahu. 
 
Informace, blokování, výmaz a oprava 
 
V rámci příslušných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu, příjemcích a účelu zpracování údajů, a v případě potřeby právo na opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem, jakož I pro další informace o osobních údajích nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.
 
Právo na omezení zpracování
 
Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo omezit zpracování existuje v následujících případech:
 
 
Pokud popíráte správnost vašich osobních údajů uložených u nás, potřebujeme obvykle čas k prověření. Po dobu trvání prověření máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
 
Pokud se zpracování Vašich osobních údajů provádělo/ provádí protiprávně, můžete místo výmazu požadovat omezení zpracování údajů.
Pokud již nepotřebujeme Vaše osobní údaje, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, máte právo požádat namísto vymazání údajů omezení jejich zpracování.
 
Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba posoudit Vaše a naše zájmy. Pokud není ještě stanoveno, čí zájmy převládají, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. 
 
 
Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze:
a) s vaším souhlasem 
b) z důvodů určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků 
c) z důvodů ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby 
d) z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.  
 
Námitka vůči reklamním e-mailům
 
Tímto se podává námitka proti používání kontaktních údajů uvedených v rámci tiráže k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.
 

3. Sběr dat na tomto webu

Cookies
 
Naše webové stránky používají tzv. „Cookies“.Cookies jsou malé textové soubory a nepoškozují vaše zařízení. Jsou uloženy buď dočasně po dobu trvání relace (relační soubory cookies), nebo trvale (trvalé soubory cookies) ve vašem zařízení. Relační soubory cookies jsou automaticky smazány na konci Vaší návštěvy.  Trvalé soubory cookies zůstávají ve Vašem zařízení uloženy, dokud je sami neodstraníte nebo dokud nedojde k automatickému zrušení prostřednictvím webového prohlížeče.
 
V některých případech mohou být také uloženy na vašem zařízení soubory cookies třetích stran, když vstoupíte na naše stránky (Third-Party-Cookies). Umožňují nám nebo vám používat určité služby třetích stran (například soubory cookies pro zpracování platebních služeb).
 
Cookies mají různé funkce. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. Funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Jiné soubory cookies se používají k vyhodnocení chování uživatelů nebo k zobrazení reklamy.
 
Technicky nezbytné cookies (např. Cookies  nákupního košíku) jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na ukládání cookies k technicky bezvadnému a optimalizovanému poskytování našich služeb. Ostatní cookies budou ukládány pouze s Vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli do budoucna odvolat.
 
Můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o používání cookies a cookies byly povoleny pouze v jednotlivých případech, aby bylo přijetí cookies vyloučeno, byť jen pro určité případy nebo všeobecně. Rovněž aby bylo aktivováno automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.
 
Pokud jsou používány soubory cookie třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás informovat samostatně v souvislosti se zásadami ochrany osobních údajů a v případě potřeby požádáme o váš souhlas.
 
Soubory Server-Log
 
Poskytovatel stránek automaticky získává a ukládá informace v takzvaných souborech Server-Log, které nám automaticky předá Váš prohlížeč. Jsou to:
 
typ a verze prohlížeče 
použitý provozní system
Referrer URL
Název hostitele přístupového počítače
Čas požadavku serveru
IP-Adresa
 
Sdružení těchto údajů s jinými zdroji údajů se neprovádí.
 
Shromažďování těchto údajů se provádí na základě čl.6 odst.1 písm.f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a na optimalizaci své webové stránky – k tomuto musí být evidovány soubory Server-Log.
 
Poptávka e-mailem, telefonem nebo faxem
 
Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonem nebo faxem, bude u nás Vaše poptávka včetně všech z toho vyplývajících údajů (jméno, poptávka) uložena a zpracována za účelem zpracování Vaší záležitosti. Tyto údaje nebudeme sdílet bez Vašeho souhlasu.
 
Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl.6 odst.1 písm.b GDPR, pokud Vaše poptávka souvisí s plněním smlouvy nebo pokud je požadována k provádění předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech se zpracování zakládá na Vašem souhlasu (čl.6 odst.1 písm.a GDPR)a nebo na našich oprávněných zájmech (čl.6 odst.1 písmeno f GDPR), protože máme oprávněný zájem na efektivním zpracováním nám adresovaných poptávek.
 
Data, která odešlete prostřednictvím kontaktních poptávek, zůstanou u nás do té doby, dokud nás nevyzvete ke smazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo nezanikne účel pro ukládání dat (např.po ukončeném zpracováním Vaší záležitosti). Naléhavá zákonná ustanovení – obzvláště zákonné lhůty pro uchovávání – zůstanou nedotčena.