Impressum

Údaje podle § 5 TMG

Jaroslav Jedlička
NATIVEL s.r.o.
J. Dundra 408
273 03 Stochov

Kontakt

Telefon: +420 312 651 005
Telefax: +420 312 651 006
E-Mail: nativel@nativel.cz

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naše e-mailová adresa je uvedena výše v potisku Impressum.

Nejsme povinni účastnit se řízení řešení sporů před smírčím soudem pro spotřebitele.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídáme podle § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o elektronických a komunikačních službách) za vlastní obsah na těchto stranách. Podle §§ 8 až 10 TMG však my jako poskytovatel služeb nemáme povinnost sledovat přenášené nebo uložené externí informace ani vyšetřovat okolnosti, které poukazují na nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecného práva zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy je známo konkrétní porušení. Po zjištění příslušných porušení tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv.

Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů v době propojení. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není možná bez konkrétního důkazu o porušení zákona. Při oznámení porušení zákona tyto odkazy okamžitě odebereme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému zákonu. Rozmnožování, zpracování, distribuce a jakékoli využití mimo rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora resp. zhotovitele. Stahování a kopie těchto stránek jsou určeny pouze pro soukromé a nekomerční použití. Pokud obsah na této straně nebyl vytvořen provozovatelem, budou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový bude označen především obsah třetích stran. Pokud si přesto povšimnete porušení autorských práv, žádáme vás o upozornění. Při oznámení porušení zákona takový obsah okamžitě odstraníme.