Informace o zpracovávání osobních údajů na webu nativel.cz

Na této stránce najdete veškeré informace o osobních údajích, které zpracováváme v souvislosti s používáním našeho webu, našich postupech a vašich právech. Informace v této sekci vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 [1], které dále budeme nazývat GDPR.

Kdo pracuje s vašimi údaji

Správcem vašich osobních údajů jsme my, společnost Nativel k.s. Paní Blanka Blažková, J.Dundra 408, Stochov 27303 je zodpovědnou osobou pro ochranu osobních údajů. 

Kde pracujeme s vašimi osobními údaji

Vaše osobní údaje zpracováváme jen pro jasně stanovené účely, jejichž přehled naleznete právě zde.

IP adresa

Bez vaší IP adresy se neobejdeme, jinak bychom vám nedokázali zobrazit náš web. Pro účely bezpečnosti našeho webu uchováváme vaši IP adresu společně s datem přístupu v přístupovém logu, a to po X dnů od vaší poslední návštěvy, poté jsou záznamy smazány.

Soubory cookie

Díky těmto cookies si náš web pamatuje například jazyk, který jste si zvolili. Tyto cookies nezpracovávají žádné osobní údaje a slouží výhradně k tomuto účelu. Tyto soubory cookies jsou ve vašem prohlížeči uloženy do momentu, než cookies vymažete.

Vaše práva

Vezměte, prosím, na vědomí, že dle GDPR máte právo:

  • požadovat od nás informace o zpracovávání osobních údajů,
  • na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,
  • odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů,
  • obrátit se na nás nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování našich povinností v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

S výše uvedenými požadavky se můžete obrátit na adresu nativel@nativel.cz nebo osobně na adrese J. Dundra 408, Stochov 273 03

Udělený souhlas můžete odvolat dle postupu uvedeném v textu příslušného souhlasu se zpracováním osobních údajů.